Hur gör man en perfekt espresso?

Av Beans in Cup

Hur gör man en perfekt espresso?

Perfekt espresso

Espresso är det bästa sättet att utvinna rostade kaffebönor för optimal njutning. Espresso är drycken som bereds i kopp genom att med tryck pressa vatten genom kaffepulver. För att få en perfekt espresso måste man ha rätt mängd kaffe med rätt malningsgrad för att vattnet ska rinna genom kaffet med rätt hastighet.

För att göra en perfekt espresso krävs god kunskap av den som bereder drycken, utrustning som lever upp till kraven samt ett bra italienskt espressokaffe.

När espressomaskinen är varm kan arbetet börja. Professionella maskiner ska normalt vara påslagna då det tar en stund att uppnå rätt temperatur. Det man vill uppnå är en bryggtid på 25 sekunder för att få 25 ml espresso i koppen.

Så gör du espresso:

1. Malning

mala kaffe

Första steget är att ha korrekt malning på kaffet. Espresso ska beredas med nymalt kaffe. Alla espressokvarnar har reglering för att ställa in malningsgraden. Desto finare malt kaffe desto större motstånd och vattnet rinner saktare igenom. Tänk på att inställningen på kvarnen behöver justeras löpande. Ett väderomslag eller ett nytt kaffe är typiska tillfällen då inställningen kan behöva justeras.

2. Dosering

Tamp espresso

Dosera enligt specifikationen 7 gram malet kaffe för enkelhandtag. Motståndet i handtaget kan i viss mån regleras genom att justera doseringen och därmed påverka hur fort kaffet rinner.

3. Packning

Tamp espresso

Packa kaffet i handtaget. Reglera trycket för att finjustera kaffepulvrets motstånd i handtaget och därmed hur fort kaffet rinner.

4. Bryggning

Espressomaskin

Brygg kaffet omedelbart efter att handtaget placerats i gruppen. Om allt förarbete är korrekt utfört kommer du att få 25 ml espresso på 25 sekunder. Skummet ska ha en färg av nougat till mörkbrunt.

Specifikation för espresso
Mängd malt espressokaffe 7 g ± 0,5 g
Vattentemperatur ur bryggruppen 88 grader ± 2 grader
Temperatur på kaffet i koppen 67 grader ± 3 grader
Vattentryck ur bryggruppen 9 bar ± 1 bar
Bryggtid 25 sek ± 2,5 sek

Lär dig mer om olika kaffedrycker.