Positiva hälsoeffekter av kaffe (de är fler än du tror)

Vi svenskar är kända för att konsumera stora mängder kaffe. Därför blir du troligtvis glad när vi berättar att kaffekonsumtionen kan medföra många positiva hälsoeffekter. Låt oss i denna artikel redogöra för några av dem!

 

Huruvida kaffe är bra eller dåligt har diskuterats i (vad som åtminstone känns som) urminnes tider. För att bättre förstå hur denna dryck påverkar oss människor, och en gång för alla slå hål på alla myter, har det genom åren gjorts flertalet studier inom ämnet.

 

I en artikel hos doktorn.com går det att läsa om de senaste rönen som forskare presenterade om koffein, vid en sammankomst på Karolinska Institutet år 2017. Den forskning som då presenterades visade bl.a. att:

 

  • Om man drack tre koppar kaffe varje dag under 20 år, hade man bara hälften så stor risk att få Parkinsons sjukdom.
  • Om man dricker kaffe regelbundet under två veckor, minskar minnesförluster hos individer med Alzheimers. En svensk-finsk studie visar att tre till fem koppar kaffe om dagen i medelåldern, sänkte demensrisken med 70 procent.
  • Om man intar koffein dagligen kan det på lång sikt minska risken för diabetes typ 2 och insulinresistens.

 

De flesta forskare är alltså eniga om dryckens välgörande effekter, förutsatt att den konsumeras i måttlig mängd. Men vilka fler positiva hälsoeffekter kan kaffet medföra?

 

9 bra anledningar att dricka kaffe

Kaffet har, som tidigare nämnts, många goda egenskaper. Nedan har vi därför sammanställt nio av de positiva hälsoeffekter som det ”svarta guldet” kan medföra:

 

1. Det kan minska risken för hudcancer

Enligt en studie som publicerades år 2012, och som då hade pågått i 20 år, hävdar att kvinnor som dricker minst tre koppar kaffe per dag löper mindre risk att drabbas av hudcancer.

 

2. Du får i dig många viktiga antioxidanter

Kaffe innehåller en mängd nyttiga antioxidanter, vilka också återfinns i grönsaker, frukter och bär samt nötter och andra liknande livsmedel.

 

3. Det kan motverka depression

År 2016 publicerades en studie som hävdar att kvinnor som dricker mycket kaffe löper 20 procent lägre risk att bli deprimerade.

 

Studien, som genomfördes av forskare på Harvard, hade under tio års tid följt fler än 50 000 kvinnor och dess kaffevanor. Vad man noterade var att de kvinnor som konsumerade minst fyra koppar kaffe om dagen, löpte en 20 procent lägre risk att bli deprimerade.

 

4. Du kan bli mer fokuserad

I en artikel hos CNN går det att läsa hur forskare hävdar att kaffe har en positiv inverkan på koncentrationen, men också minnet och andra förmågor.

 

5. Det kan förlänga livet

Äldre människor som dricker några koppar kaffe om dagen lever längre, enligt en amerikansk studie.

 

Vid genomförandet av studien lät forskarna undersöka kost- och hälsovanorna hos vuxna mellan 50–71 år. De intervjuades i mitten av 90-talet och spårades därefter via ett register fram till 2008, för att därigenom kunna dra slutsatser om hur många av dem som dött samt orsaken till detta.

 

6. Du kan öka din fettförbränning

Koffein kan leda till att fettförbränningen ökar med 40%.

 

7. Det kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Att dagligen konsumera kaffe kan minska risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en sydkoreansk studie.

 

8. Du kan öka din kognitiva förmåga

Studier visar att kaffe kan resultera i ökad kognitiv förmåga, samt en förbättrad inlärningsförmåga.

 

9. Det kan minska risken för levercancer

Enligt en japansk studie som publicerats i National Institutes of Health, kan kaffe minska risken för att drabbas av levercancer.

 

Som du säkerligen har märkt finns det många goda anledningar till att avnjuta kaffe var dag!