Hållbart kaffe - en förutsättning för framtiden

Kaffets existens är i fara. För att vi ska kunna fortsätta att dricka kaffe i framtiden och för att så väl odlare som miljö ska må bra av detta, är det viktigt att vi börjar välja ett hållbart kaffe.

 

Kaffets existens är i fara
Ja, vår älskade dryck riskerar faktiskt att bli en bristvara. Och det snart, förutsatt att vi som konsumenter inte gör ett aktivt val och gör någonting åt saken.

 

Varför är kaffets existens i fara?

Det finns såklart en rad olika förklaringar till detta. En bidragande orsak till att kaffet utarmas är de rådande klimatförändringarna. Varmare temperaturer, med torka som följd, har bidragit till att allt fler kaffesorter har fått det svårt att överleva.

 

Som exempel kunde SVT för ett par år sedan, rapportera om att över hälften av alla världens vilda kaffearter riskerar att försvinna, enligt en då nyligen genomförd studie. Kaffejätten Zoégas var tidigt ute med att varna för detta. Redan i slutet av 2016 kunde man larma om att kaffe snart kan ta slut.

 

Man var dock noga med att påpeka att problemet inte enbart berodde på klimatförändringar, utan också på grund av försämrade förhållanden för kaffeodlarna samt andra utmaningar med produktionen.

 

-Att kunna njuta av en god kopp kaffe även i framtiden är inte alls en självklarhet eftersom stora delar av dagens kaffeproduktion inte är hållbar, säger Cathrine Ossborn, marknadschef på Zoégas, i ett pressmeddelande.

 

Utöver detta riskerar en ökad kaffekonsumtion att påskynda denna process. Mer specifikt handlar det om ett ökat kaffesug hos kinesiska konsumenter, vilka historiskt sett har konsumerat te. Vad vi nu kan se och har kunnat se under de senaste åren är att kaffedrickandet i Kina fortsätter att öka för varje dag som går. Något som kan snabba på och bidra till världens kaffebrist.

 

Lösningen? Hållbart kaffe!

För att förhindra att kaffet tar slut, att miljön påverkas så lite som möjligt och även bidra till att odlare kan fortsätta försörja sig och arbeta under goda förhållanden, kan du som konsument ta ett aktivt val och endast köpa hållbart kaffe.

 

Med hållbart kaffe menar vi kaffe som tar hänsyn till både människor och miljön, genom hela processen. Från böna till kopp. Ett av de enklaste och bästa sätten för att göra ett aktivt val och lyckas med detta, är att välja ett miljömärkt och etiskt kaffe. Något som kan vara lättare sagt än gjort.

 

Under de senaste åren har nämligen mängden av certifierade varor vuxit snabbt, vilket kan vara förvirrande för gemene man. Med anledning av detta lät kaffeföretaget Arvid Nordquist utomstående experter granska 21 olika hållbarhetscertifieringar. Den slutgiltiga analysen visar vilka certifieringar som ger bäst resultat på flest hållbarhetsmål, däribland löner, hälsa och säkerhet, miljö- och klimatpåverkan samt jämställdhet.

 

I jämförelsen når Fairtrade och UTZ längst, tätt följda av Krav och Rainforest Alliance. Dessa certifieringar omfamnar hållbarhetsarbetet brett – de inkluderar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i sina mål och standarder.