Rostning av kaffe

Kaffe är en komplex dryck som innehåller upp till tusen olika smakaromer. Det finns såklart många faktorer som kan påverka dessa aromer, men en av de allra viktigaste är rostningen. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur det går till när kaffe rostas, vilka olika rostningsgrader det finns samt hur dessa påverkar smaken på olika sätt.

En introduktion till kafferostning

Kafferostning kallas den process där råa kaffebönor rostas och får sin karaktäristiska färg och smak. Under rostningen förändras nämligen de kemiska och fysiska egenskaperna hos de obehandlade gröna kaffebönorna.

 

Här nedanför kommer vi bl.a. att berätta mer om hur rostningsprocessen går till och hur olika tillvägagångssätt kan påverka smaken!

 

Så går rostningen av kaffe till

Kafferostning är ett hantverk i sig. Ett hantverk som utövas av otaliga rosterier världen över. På grund av detta finns det olika åsikter om hur man rostar det perfekta kaffet.

 

Det finns två huvudsakliga rostmetoder som brukar användas – trumrostning och varmluftsrostning. Den förstnämnda metoden används framförallt av småskaliga rosterier som fokuserar på det som i folkmun brukar kallas för ”specialkaffe”. Här låter man nämligen bönorna rostas i små omgångar och under en längre period.

 

Varmluftsrostning är en metod som är vanligare vid storskaligare produktioner. Här möjliggörs nämligen rostning av större volymer samtidigt som man kan ha högre temperaturer och kortare rostningstid.

 

Synonymt för processen är alltså att kaffebönorna placeras i en maskin där de rostas under höga temperaturer om upp till 500°C (mer om det senare) för att därigenom frigöra kaffets unika smakaromer.

 

Olika rostningsgrader för kaffe

Det finns en mängd olika rostningsgrader. I Sverige pratar man framförallt om mellanrostat och mörkrostat kaffe. Men det finns också ljusrostat kaffe. Beroende på hur bönorna rostas kan olika smaker och egenskaper framhävas.

 

Nedan berättar vi mer om de olika rostningsgraderna:

 

Ljusrostat kaffe

Precis som man kan tänka sig genomgår ljusrostat kaffe en kortare rostningsprocess. De når inte samma innertemperatur och blir därför ljusare till utseendet. Generellt sett når ljusrostade kaffebönor en innertemperatur om cirka 180°C.

 

För att lära dig ännu mer om denna kaffetyp rekommenderar vi dig att spana in vår tidigare artikel "Allt du vill veta om ljusrostat kaffe".

 

Mellanrostat kaffe

Mellanrostat kaffe är troligtvis det som vi svenskar är mest vana vid. Och som du säkerligen förstår är dessa bönor snäppet mer rostade. Vanligtvis brukar dessa bönor rostas tills de når en innertemperatur om cirka 200–205°C.

 

Mörkrostat kaffe

Sist men inte minst har vi mörkrostat kaffe. Den typ av kaffe som rostas allra längst och hårdast. Dessa bönor når vanligtvis en innertemperatur om 220–240°C.

 

För att lära dig ännu mer om denna kaffetyp rekommenderar vi dig att spana in vår tidigare artikel "Allt du vill veta om mörkrostat kaffe".

 

Så påverkar rostningsgraderna smaken

Som tidigare nämnts har rostningen en stor inverkan på hur kaffet smakar i slutändan. Men vad skiljer då egentligen ljus-, mellan- och mörkrostat kaffe åt, rent smakmässigt?

 

Generellt sett kan man säga att ju ljusare kaffet är, desto syrligare smakar det. Ljusrostat kaffe har således en väldigt syrlig smak och gränsar oftast till mer fruktiga toner. Smakerna på denna typ av kaffe skiljer sig stort från de som vi är vana med i Sverige.

 

Så till det mellanrostade kaffet, vilket oftast framhäver mer av bönornas naturliga smak. Här tappar man mycket av syran och syrligheten som finns i ljusrostade bönor. Kvar blir en produkt med mild och balanserad smak.

 

När det kommer till mörkrostat kaffe finns det oftast mer spår från själva rostningen. Du kan nästan känna den där lätt brända tonen från ugnen samtidigt som bönorna får en starkare och mer bitter smak.

 

Sammanfattningsvis

Det finns olika typer av rostningsmetoder och -grader, vilket påverkar hur kaffet smakar. Ju lägre rostningsgrad desto högre syrlighet kommer du att uppleva rent smakmässigt. Vid högre grader kommer du istället att uppleva en starkare och mer bitter smak. Prova dig fram för att hitta det kaffe och den rostningsgrad som faller just dig i smaken!