Beans in Cup är certifierade enligt FR2000

Beans in Cup är den första leverantören inom ’kaffe på jobbet’ - segmentet i Sverige som är certifierad enligt FR2000-standarden.

 

Hållbarhet har en central roll i Beans in Cups verksamhet där man tar ansvar från jord till kopp. Det är således en mycket viktig del i både affärsnyttan och internt, då det hjälper till att effektivisera och jobba mot samma mål. Dessutom ställer allt fler kunder och intressenter krav på ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Beans in Cup har valt att certifiera bolaget enligt standarden FR2000. Certifieringen är ett kvitto på att ledningssystemet uppfyller alla viktiga krav inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens och säkerhet.

 

– Certifieringen ger våra kunder en säkerhet i valet av oss som office coffee-leverantör eftersom vi kan påvisa ett aktivt arbete inom flera betydande verksamhetsområden. Vi valde FR2000 då det likställs med ISO standarderna 9001 (Kvalitet) och 14001 (miljö), säger Karin Enock Hållbarhetschef på Beans in Cup. Det är en omfattande intern insats som genomförts, med endast egna resurser. Detta är vi förstås extra stolta över, avlutar Karin Enock.

 

Det förberedande och omfattande uppbyggnadsarbetet påbörjades i mitten på maj 2019 och certifieringsprocessen genomfördes under två veckor i slutet på januari 2020.

 

- Eftersom vi gick samman och bildade ett gemensamt bolag 2017 har det varit viktig för oss att styra mot samma mål och skapa gemensamma rutiner och processer. Denna certifiering en stämpel på att vi nu aktiverat ett hållbart process- och förbättringsarbete, vilket är viktigt för oss för att vara konkurrenskraftiga och även kunna delta större företags upphandlingar, säger Johan Åberg, VD på Beans in Cup.