Beans in Cup förvärvar Jahwa Fikaservice i Östersund

Det svenska office-coffee-företaget Beans in Cup stärker sin position ytterligare i Sverige genom att förvärva Jahwa Fikaservice i Östersund. Målet med förvärvet är att bli en starkare aktör inom segmentet kaffe på jobbet i Östersund med omnejd. Det har under en längre tid legat i företagets strategi att etablera en bättre täckning i hela norra Sverige och på så sätt komma närmare företagen i denna region för att kunna erbjuda dessa kompletta kaffelösningar på arbetsplatsen. Datum för övertagandet är 15 juni 2022.

 

– Det är med stor glädje vi välkomnar Jahwas kunder till Beans in Cup. Vår förstärkta närvaro i regionen kommer bli till en fördel för alla och vi kommer som alltid se till att leva upp till våra kundlöften: smak, service och hållbarhet, säger Johan Åberg, VD på Beans in Cup. Jahwas värderingar harmoniserar bra med våra när det gäller att kunna erbjuda hög kvalité på både kaffe och service, fortsätter Johan Åberg.

 

– Då vi under en tid haft utmaningar med leveranser och leverantörsförhandlingar känner vi oss riktigt nöjda att framöver ingå i en organisation med större kraft och tyngd som Beans in Cup, säger Johan Gavelin, VD på Jahwa Fikaservice. Alla medarbetare följer med och vi som ägare växlar upp och blir delägare tillsammans med andra som delar vår passion för det godaste fikat jobbet. Vi är övertygade om att Beans in Cup blir en långsiktigt bra lösning som kan utveckla konceptet Kaffe på jobbet ytterligare, tillägger Johan Gavelin.

 

Godaste kaffet på jobbet
Beans in Cup är en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på kontor och arbetsplatser och vi är passionerade i vår strävan att erbjuda ett bättre kaffe på jobbet. Beans in Cup etablerades år 2017 genom en sammanslagning av tre olika kaffebolag. Tillsammans finns en bakgrund inom kafferosteri, maskintillverkning och smakkoncept, vilket gör oss till den optimala kaffeleverantören inom kaffe till kontor. Vi finns på drygt 20 orter från Kiruna i norr till Malmö i syd med cirka 250 anställda. Kaffe är viktigt och vi vill att det godaste kaffet ska finnas på jobbet. Det säkerställer vi genom professionalism. Vår kunskap och vårt engagemang gör att varje kund får en god upplevelse, både utifrån Smak, Service och Hållbarhet, som också utgör vårt kundlöfte.

 

För mer information