Beans in Cup förstärker sin geografiska position i norra Sverige

Det svenska office-coffee-företaget Beans in Cup stärker sin position ytterligare i Sverige genom att förvärva PacsOn Papperspartners kaffeverksamhet i norra Sverige. Målet med förvärvet är att etablera sig som en starkare aktör inom segmentet kaffe på jobbet, mot arbetsplatser i norra Sverige. Det har under en längre tid legat i företagets strategi att etablera en bättre täckning i Norrland och komma närmare företagen i denna region för att kunna erbjuda dessa kompletta kaffelösningar på arbetsplatsen. Datum för övertagandet är 1 september 2021.

 

- Det är med stor glädje vi välkomnar PacsOns kaffekunder till Beans in Cup. Vår förstärkta närvaro i norra Sverige kommer bli till en fördel för alla och vi kommer som alltid se till att leva upp till våra kundlöften: smak, service och hållbarhet, säger Johan Åberg, VD på Beans in Cup. PacsOns värderingar harmoniserar bra med våra när det gäller att kunna erbjuda hög kvalité på både kaffe och service, fortsätter Johan Åberg.

 

- Vi känner oss trygga med att våra kaffekunder blir väl omhändertagna och fortsatt får samma goda service, smakupplevelse och fler valmöjligheter, nu när vi väljer att lämna över den delen av vår verksamhet till Beans in Cup, säger Ulf Wiklund, VD för PacsOn Papperspartner. Vi är också övertygade om att Beans in Cup blir en långsiktigt bra partner som kan utveckla konceptet ytterligare, tillägger Ulf Wiklund.