Beans in Cup förstärker sin geografiska position i södra Sverige

Det svenska office-coffee-företaget Beans in Cup stärker sin position ytterligare i Sverige genom att förvärva Fikalösningar i Sölvesborg. Målet med förvärvet är att etablera sig som en starkare aktör inom segmentet kaffe på jobbet, mot arbetsplatser i södra Sverige. Det har under en längre tid legat i företagets strategi att etablera en bättre täckning i hela Sverige och komma närmare företagen för att kunna erbjuda dessa kompletta kaffelösningar på arbetsplatsen. Datum för övertagandet är 1 september 2021.

 

-Det är med stor glädje vi välkomnar både Fikalösningar med personal samt alla deras kunder till Beans in Cup. Vår förstärkta närvaro i södra Sverige kommer bli till en fördel för alla och vi kommer som alltid se till att leva upp till våra kundlöften: smak, service och hållbarhet, säger Johan Åberg, VD på Beans in Cup. Fikalösningars värderingar stämmer väl överens med våra, vilket var en viktig del för oss med detta förvärv, fortsätter Johan Åberg.

 

-Vi känner oss trygga och nöjda med att fortsatt kunna ge våra kunder samma goda service och smakupplevelse när vi nu väljer att bli en del av Beans in Cup, säger Jonas Andersson, VD och tidigare ägare på Fikalösningar i Sölvesborg. Vi är också övertygade om att Beans in Cup blir en långsiktigt bra partner som kan utveckla konceptet ytterligare till fördel för våra kunder, tillägger Jonas Andersson.

 

Fikalösningars personal kommer att fortsätta sitt arbete inom Beans in Cups koncern.