Lär dig mer om råkaffe och våra vanligaste bönor

Visste du att det bara är en liten del av kaffebäret som används? Det ligger mycket jobb bakom varje kaffeböna som går från bär till rost. På kaffets dag passar vi på att dyka ner i kaffets ursprung och framtid. Här berättar Peter Jönsson, smakansvarig på Beans in Cup, om råkaffe och varför vårt kaffedrickande kan förändras i framtiden. 

Vad är råkaffe?

För att förstå hur kaffebönorna ser ut innan de rostas måste man först gå igenom framtagningsprocessen. Kaffebönorna finns i de kaffebär som växer på kaffebuskar. När bären är mogna skördas de från buskarna. Sedan skalas, tvättas och torkas bönan genom olika metoder. Dessa metoder skiljer sig åt mellan olika platser i världen. Det är dessa orostade kaffebönor som kallas råkaffe. Till skillnad från rostade kaffebönor, som har en gyllenbrun yta, är orostade kaffebönor mer grön-, vit- eller gulaktiga till färgen och cirka hälften så stora som rostade bönor.

 

Vad är skillnaden mellan Robusta och Arabica?

Arabicabönan är den vanligaste i bönan för kaffedrickare i Sverige. Man hör ofta att ett kaffe är 100% Arabica. Dessa böner besitter mer angenäma toner så som choklad, nöt, bär och frukt. Robustabönan har en jordigare ton som kan beskrivas som bitter och intensiv. Det finns en förklaring till detta. Den känsliga Arabicabönan växer på högre höjder och träffas därför av mer sol. Robustabönan växer längre ner i slänter där den utsatt för prövning, så som angrepp av insekter. Robustabönan har med tiden utvecklat ett naturligt försvar mot angreppen vilket resulterat i en hög koffeinhalt, som i sin tur bidrar till den bittra smaken.

 

Vad kan vi göra för att säkra kaffets framtid?

Arabicabönan ses många gånger som mer attraktiv på grund av smaken då den innehåller mer naturliga fetter och sötma. Men man ska inte underskatta robustabönan. Många rosterier använder den i en blend* med till exempel 80% Arabica och 20% Robusta. I blandningen tillför rubustabönan styrka och kraft, lite mer ”riv” i kaffekoppen helt enkelt.

 

I och med den globala uppvärmningen kan robustabönan även komma att spela en viktig roll i vårt framtida kaffedrickande. Om vi förväntar oss att kunna dricka kaffe i den utsträckning vi gör idag kommer vi i framtiden att behöva vänja oss vid att dricka mer av robustabönan. Detta beror på att kaffe odlas i länderna kring ekvatorn som också är de som påverkas mest av klimatförändringar. Arabicabönan tål inte väderomställningar så som extrem värme och torka samt frost och regnperioder som är oregelbundna. Även om Arabicabönan kan säljas dyrare behöver den också en större yta att växa jämfört med Robustabönan. Detta gör att det kommer bli svårare för kaffebönder att våga satsa på sina odlingar i och med ostadigt väder och osäkra skördar.

 

Det finns något som vi alla kan göra för att skydda kaffets framtid. När du väljer miljö- och rättvisemärkta produkter förbättrar du både livsvillkoren för oss alla och arbetsvillkoren för kaffebönderna. Här kan du läsa mer om märkningarna som säkerställer god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för de som arbetar med kaffeodlingen.

 

*Blend är en kaffeblandning som kombinerar olika böner och bönornas ursprungsland.