Anna Ståhl tillträder som ny VD på Beans in Cup

Det är med stor glädje Beans in Cups styrelse meddelar att Anna Ståhl kommer att tillträda som ny VD för Beans in Cup den 1 juni 2023. Anna Ståhl kommer närmast från HIVE Streaming där hon har haft rollen som Chief Commercial Officer med fokus på etablering och expansion i en internationell miljö. Anna har mångårig erfarenhet av förändringsledning och har drivit lyckosamma tillväxtresor för flera företag inom Telekom, IT och logistik.

 

- Anna kommer till Beans in Cup i ett läge där vi som bolag ska ta nya steg på vår utvecklingsresa. Annas kunskap inom digitalisering och skalbarhet kombinerat med ett starkt och coachande ledarskap kommer att vara ett mycket starkt tillskott i vår fortsatta resa, säger Anna Weiner Jiffer, styrelseordförande.

 

- Beans in Cup är ett värderingsstyrt företag med en tydlig tillväxtstrategi och verkar i en bransch som de allra flesta kan relatera till. Jag känner stolthet och entusiasm inför uppdraget att leda organisationen vidare tillsammans med alla engagerade medarbetare. För mig är det viktigt att vi fortsätter att utvecklas och skapar tillväxt med god lönsamhet i en kultur som engagerar och inkluderar, säger Anna Ståhl.

 

Johan Åberg lämnar tjänsten som VD på egen begäran efter fem år på posten. Han har varit med och utvecklat bolaget från ett konglomerat av 17 olika bolag till en välfungerande koncern med gemensamma mål, metoder och en stark kultur av tillväxt. Johan kommer att fortsätta vara verksam inom Pamica Group- koncernen som Investment manager.

 

- Jag vill tacka Johan för det fantastiska arbete som han har gjort med såväl organisk tillväxt som förvärv. Under hans tid som VD har Beans in Cup etablerat sig som en effektiv organisation som det är kul att vara verksam i. Jag är väldigt glad att Johan har valt att stanna kvar inom koncernen, säger Anna Weiner Jiffer, styrelseordförande.

 

För mer information kontakta
Anna Weiner Jiffer
Anna.weiner.jiffer@hallbartillvaxt.eu
070-681 61 50