Stor kundfokus när Beans in Cup etablerar centrallager i Stockholm

Under det första kvartalet 2023 kommer Beans in Cups kunder för första gången att få sin leverans av fika-varor från ett centralt lager. Genom etableringen blir ett större urval av produkter tillgängligt för kunder i hela landet.

 

Beans in Cup är sedan flera år tillbaka verksamma i hela Sverige, lokala kontor finns idag på 27 orter. Syftet med etableringen av ett centralt lager är att öka tillgänglighet och kvalitet genom att ge Beans in Cups kunder möjlighet att beställa varor från ett bredare sortiment.

 

Viktig del i kartläggning av koldioxidutsläpp

Fastigheten där det just nu förbereds för uppstart av centrallagret ligger i Högdalen i södra Stockholm. Den totala ytan som Beans in Cup kommer ha tillgång till omfattar 2 550 kvm, där 2 200 kvm är avsatt för lager och 350 kvm kommer att fungera som kontor.

 

- Vårt centrallager är en viktig satsning som kommer att gynna våra kunder. Idag hanterar vi varor på våra lokala kontor. När vi har en central leverans på plats kommer den lokala personalen kunna lägga allt fokus på service till våra kunder i stället för att hantera produkter. Alla kommer erbjudas samma breda sortiment oavsett var de befinner sig i landet. Ett enhetligt sortiment gör det även enklare för oss att säkerställa att alla våra produkter håller hög kvalitet och att de möter de hållbarhetskrav som finns uppsatta, förklarar Johan Åberg, VD på Beans in Cup.

 

Möjligheten att utgå från ett och samma lager vid leveranser gör även att Beans in Cup kan optimera sina transportflöden och därmed sänka sitt koldioxidutsläpp. 

 

- Det går i linje med vårt hållbarhetsarbete där vi kartlägger våra koldioxidutsläpp utifrån GHG-protokollets tre scope. Flytten till ett centrallager kommer påverka vår organisation positivt på många sätt, säger Johan Åberg.

 

För mer information
Johan Åberg
VD Beans in Cup
Telefon: 070-609 99 73
E-post: johan.aberg@beansincup.se