Beans in Cup plastbantar och fasar ut sina fossila plaster ur engångs-sortimentet

Vi är stolta över att berätta att vi, som en av de första leverantörerna inom office coffee-marknaden, inlett vårt arbete med att plastbanta vårt engångssortiment som ett led i att verka än mer hållbart. Arbetet har precis påbörjats och kommer att fortgå fram tills årsskiftet. Då ska alla engångsartiklar kommer vara fossilfria, vilket innebär att 2020 inleds helt inom ramarna för vår hållbarhetsstrategi.    

 

 

"Det är ett steg i helt rätt riktning för ett företag som Beans in Cup som vill främja en mer hållbar utveckling i alla led. Vi tar ytterligare ett steg för miljön som leder till en lägre klimatpåverkan, och detta är något vi kommer att fortsätta driva i alla våra projekt. Nu hoppas vi att våra kollegor inom branschen följer efter oss” säger Joakim Berg, Produktchef på Beans in Cup.

 

 

Vi erbjuder idag ett rikstäckande traditionellt sortiment av engångsprodukter som är vanliga i branschen. ​Genom vårt prioriterade område, hållbarhet, kommer nu produkter som inte är av förnybar råvara och håller en miljöprofil, fasas ut helt och ​ett likvärdigt sortiment kommer att erbjudas med alternativa produkter. ​

 

 

”Vi känner ett ansvar då vi vet att stora mängder engångsartiklar hamnar i soporna för förbränning och en del i naturen och skräpar ner. Det är problematiskt eftersom all plast inte återvinns. Ansvarsfull sortimentsutveckling har därför legat högt upp på vår hållbarhetsagenda. Nu ger vi oss in i 2020 med ett engångs-sortiment som endast är gjort av förnybart, växtbaserat eller återvunnet material” säger Karin Enock, Hållbarhetschef på Beans in Cup.