Vad innebär KRAV-märkt kaffe?

Vi har i en rad tidigare artiklar betonat vikten av att välja ett miljömärkt och etiskt kaffe. Numera finns det som tur är ett stort utbud av kaffe som är certifierat av tredje part, varav KRAV är en av dem. Men vad innebär egentligen KRAV-märkt kaffe? I denna artikel ger vi dig svaret.

 

KRAV-märkt kaffe - för miljö och människor

Genom att köpa produkter som är KRAV-märkta, kan du känna dig trygg med att de framställts på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

 

KRAV-märket är ett av Sveriges mest kända miljömärkningar och det återfinns inte enbart på kaffe, utan på de flesta typer av livsmedel. Allt ifrån potatis och spannmål till frukter, mjölk, fisk och kött kan vara KRAV-märkt.

 

När det kommer till kaffe som har erhållit denna miljömärkning, innebär det att kaffet inte har odlats på besprutade grödor. På plantagerna har man alltså inte använt några farliga bekämpningsmedel, vilket gör gott för såväl miljö som människor.

 

Förutom att märkningen säkerställer att kaffet gör gott för både miljö och kaffeböndernas hälsa, garanterar det också att kaffeföretagen tar ett socialt ansvar för arbetarna på odlingarna.

 

Källa: https://www.krav.se/om-krav/produktfakta/krav-markt-kaffe/

 

Fördelar med KRAV-märkt kaffe

Genom att välja ett kaffe som är KRAV-märkt, kan du således känna dig trygg med att:

  • Kaffet inte besprutats med skadliga bekämpningsmedel, vilket annars är vanligt förekommande på konventionella odlingar.
  • De bönder som odlar kaffet slipper handskas med och bli sjuka av farliga bekämpningsmedel som Parakvat.
  • Inga djur skadas till följd av att äta eller komma i kontakt med skadliga bekämpningsmedel.
  • Klimatpåverkan minskas i och med att handelsgödsel inte används på odlingarna.
  • Kaffeproducenterna tar ett socialt ansvar för sina anställda.

 

Att välja ett miljömärkt kaffe gör stor skillnad för både miljö och människor. Inte minst i tider som dessa, då kaffets ursprung är viktigare än någonsin tidigare. För att lära dig ännu mer om kaffe och dess miljöpåverkan, kan du med fördel kolla in våra tidigare artiklar: