En närmare titt på kaffeodlingar i världen

Kaffe är inte enbart en av världens största handelsvaror. Det är också en av världens mest konsumerade drycker. Men hur framställs egentligen kaffebönorna och hur ser vardagen ut för de som jobbar på odlingarna? Här tittar vi närmare på kaffeodlingar i världen.

Kaffe produceras i 80 länder

I dagsläget odlas kaffe i ett 80-tal länder. De länder som framställer allra mest kaffe är Brasilien, Vietnam, Colombia, Indonesien och Honduras. För att lära dig ännu mer om detta rekommenderar vi dig att läsa vår tidigare artikel som handlar uteslutande om de största kaffeproducerande länderna.

 

Hur kaffet framställs varierar

Majoriteten av kaffet framställs av cirka 18 miljoner småskaliga kaffeodlare, enligt siffror från Fairtrade. Exakt hur kaffet framställs kan skilja sig åt beroende på land, region och klimat. Principen är däremot densamma och består av tre huvudsakliga moment:

 

  1. När skördetiden inträffar plockas kaffebönorna för hand av jordbrukare
  2. De nyplockade bönorna behandlas och förbereds för rostning
  3. Bönorna skickas iväg för rostning och distribution

 

Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om de olika momenten rekommenderar vi dig att spana in vår tidigare artikel där vi redogör för hur kaffe framställs, från böna till kopp.

 

Kaffeodlarnas verklighet skiljer sig åt

I och med att kaffet framställs på olika sätt beroende på land, region och klimat, skapas också olika förutsättningar för odlarna att kunna leva på sitt arbete.

 

Forskningsstudien ”Assessing Coffee Farmer Household Income”, som gjorts av företaget True Price, visar bland annat att kaffeodlarna i Indien, Indonesien och Vietnam har de bästa förutsättningarna att leva på sin inkomst, vilket huvudsakligen beror på hög kaffeproduktion och låga produktionskostnader.

 

För många odlare är verkligheten en helt annan. Den tidigare nämnda studien visar exempelvis att odlarna i de afrikanska länderna Tanzania, Uganda, Kenya och Rwanda inte har en tillräcklig inkomst.

 

Dina val kan göra skillnad

Kaffeböndernas minskade lönsamhet i kombination med andra utmaningar, däribland den globala uppvärmningen, har lett till att kaffet riskerar att ta slut.

 

För att skapa bättre förutsättningar för odlare, både när det kommer till arbetsförhållanden och möjlighet till försörjning, och samtidigt förhindra att kaffet tar slut, kan du som konsument göra ett aktivt val och endast köpa miljömärkt och etiskt kaffe.