Hur påverkar kaffe miljön?

Vi har tidigare berättat om hur kaffet är en riktig ”avloppsbov” samt redogjort för varför kaffets ursprung är viktigare än någonsin tidigare. I denna artikel tittar vi närmare på hur kaffe påverkar miljön.

 

Miljöpåverkan på kaffeplantagerna

För att besvara frågan ”hur påverkar kaffe miljön?”, måste man se till hela handelskedjan. Ända från jord till bord. Redan på kaffeplantagerna börjar nämligen kaffets påverkan på miljön.

 

Enligt statistik från Naturskyddsföreningens Kaffefolder använder sig så mycket som 70 procent av de konventionella kaffeodlingarna av mycket giftiga bekämpningsmedel, däribland Parakvat, Endosulfan och Lindan. Något som gör kaffe till en av världens mest besprutade livsmedel.

 

De giftiga bekämpningsmedlen som används på kaffeodlingar påverkar både natur och människor på ett negativt sätt. Många av de medel som används är akut giftiga för såväl människor som djur samtidigt som de ansamlas i jorden där de långsamt bryts ner och har en negativ inverkan.

 

I och med att majoriteten av de farliga kemikalierna sitter i skalet, medför det besprutade kaffet nästintill noll risker för oss som konsumerar det. Däremot är de giftiga kemikalierna ett akut problem för naturen och dem som arbetar och vistas i närheten kring kaffeplantagerna.

 

Skillnad på kaffe och kaffe

Tursamt nog är det stor skillnad på kaffe och kaffe. Genom att välja ett certifierat och ekologiskt kaffe kan du vara säker på att man odlat det utan, eller i varje fall betydligt mindre del av kemiska bekämpningsmedel. Något som medför mindre gifter i naturen, ett rikare djurliv och bättre hälsa för de som arbetar på plantagerna.

 

Det är också därför som vi på Beans In Cup erbjuder ett stort utbud av miljö- och rättvisemärkta produkter som ger dig möjligheten att påverka och bidra till en positiv utveckling för både miljö och människor. Bland annat erbjuder vi kaffe som är certifierat enligt KRAV, Fairtrade och Rainforest Alliance.

 

Kaffe och koldioxidutsläppen

Majoriteten av världens kaffe produceras i länder som Brasilien, Vietnam, Colombia och Indien. Något som innebär att kaffet måste färdas oerhört många mil innan det slutligen når butikshyllorna här i Sverige. En process som också medför stora mängder koldioxidutsläpp.

 

För att bättre förstå vidden av detta kan vi vända oss till statistik från Naturskyddsföreningen, vilka uppger att det beräknas finnas 2,250 fartyg som är sysselsatta på heltid för att transportera kaffe över världen. Vidare kan vi avläsa siffror från Sveriges lantbruksuniversitet som uppger att varje kilo kaffe gör ett klimatavtryck om 3 kilo CO2-utsläpp. Med tanke på att det dagligen konsumeras cirka 20 miljarder koppar kaffe världen över får du troligtvis en bättre bild av hur mycket koldioxidutsläpp som kaffet genererar.

 

Även när kaffet har nått Sverige fortsätter däremot transporterna via bl.a. last- och personbilar. Vår lösning är därför att köpa in så miljösmarta bilar som möjligt och vi har även klimatkompenserat för alla växthusgasutsläpp som vi inte lyckats eliminera.

 

Elförbrukningen från kaffemaskiner

Det sista ledet i kedjan är vi konsumenter själva ansvariga för. Mer specifikt syftar vi på den elförbrukningen som sker för att tillreda kaffet, exempelvis med hjälp av en kaffemaskin. Maskiner som inte drivs av förnybar el har nämligen en negativ inverkan på miljön.

 

Ett steg för att minska vår klimatpåverkan är att vi på Beans In Cup erbjuder förnybar el i alla kunders kaffemaskiner. Det betyder att alla kaffemaskiner du köper från oss drivs av förnybar el, genom att vi på Beans in Cup köper certifikat märkt Bra Miljöval till alla kunder. 

 

Sammanfattningsvis

Kaffe har en förhållandevis stor miljöpåverkan genom hela handelskedjan. Det är däremot stor skillnad på kaffe och kaffe. Genom att som
konsument ta ett aktivt val och endast välja produkter som är certifierade och ekologiska, kan du göra skillnad och bidra till att kaffets miljöpåverkan minskar.