Malningsgrad på kaffe - viktigare än vad du tror

Det finns många faktorer som påverkar kaffets slutgiltiga smak, däribland bönorna, rostningen, förvaringen och 

bryggtemperaturen. Vad många inte tänker på är att malningsgraden också har en stor inverkan på smaken. Låt oss därför kika närmare på just detta och berätta mer om hur du går tillväga för att välja rätt malningsgrad på ditt kaffe.

Olika typer av malningsgrader

Först och främst tänkte vi redogöra för vilka olika typer av malningsgrader som finns. Även om man kan mala kaffet på otaliga sätt brukar man prata om tre huvudsakliga malningsgrader:

 

  • Finmalning
  • Mellangrov malning
  • Grov malning

 

Vid det förstnämnda alternativet mals kaffet tills det blir väldigt poröst och finkornigt, tänk espressokaffe. Den mellangrova malningen innebär att kaffet har kvar mer av sin struktur, om än inte lika fullt som vid grov malning.

 

Vilken betydelse har malningsgraden för smaken?

Som nämnts inledningsvis finns det många faktorer som avgör hur kaffet smakar. Bönornas malningsgrad är en av sakerna som har en stor betydelse för smaken. Anledningen till detta är för att malningsgraden påverkar hur lång tid det tar för vattnet att rinna igenom kaffet, vilket kallas för extraktionstid.

 

Är kaffet grovmalet går det snabbare för vattnet att rinna igenom, extraktionstiden är alltså kortare. Om kaffet är finmalet är extraktionstiden längre. Ju längre tid det tar för vattnet att rinna igenom, desto mer smak får det färdiga kaffet.

 

Så väljer du rätt malningsgrad

Hur vet man då vilken malningsgrad man ska välja? En bra fingervisning är att anpassa den efter de olika bryggmetoderna. Detta eftersom kaffet utsätts för vatten på olika sätt.

 

Espressobryggare

Om du använder en espressobryggare så bör du, som tidigare nämnts, finmala kaffet. Det beror på att kaffet utsätts för ett högt tryck under en kort tid. Är malningen då för grov hinner inte vattnet absorbera tillräckligt med smak.

 

Elbryggare, Chemex och Hario V60

Använder du dig däremot av en traditionell elbryggare, alternativt en Chemex eller Hario V60, är däremot en mellangrov malning att föredra. Något som har att göra med att vattnet rinner igenom kaffet utan något tryck.

 

Är malningen för fin så blir bryggprocessen för lång och kaffet för beskt. Är den däremot för grov så rinner det igenom alldeles för snabbt och hinner inte absorbera tillräckligt med smak.

 

Presskanna

Vid bryggning i en presskanna är grov malning det bästa alternativet. Detta beror på att kaffet och vattnet ligger tillsammans vid bryggningen, för att sedan pressas ihop i botten. Är malningen för fin så klarar inte kaffet att hålla sig på plats i botten.

 

Experimentera med olika malningsgrader

Som tidigare nämnts går det att mala kaffet på otaliga sätt inom de olika kategorierna. Några små justeringar kan dessutom göra stor skillnad på smaken. För att hitta den grad som faller dig bäst i smaken, kan du med fördel experimentera med olika malningsgrader.