Beans in Cup lanserar hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022

Under 2022 har Beans in Cup arbetat fram en hållbarhetsstrategi och integrerat hållbarhet som en del av affärsstrategin för att långsiktigt skapa värde intressenter.

 

- Då hållbarhet är ett våra kundlöften och numera även en del av affärsplanen ger vi hela organisationen förutsättningar att börja gå i samma takt i de här viktiga frågorna. Intressenterna får nu en tydligare bild av affärsrelaterade risker med hållbarhet som integrerad del av affärsstrategin. I årets hållbarhetsredovisning redogör vi för delar av vår riskanalys utifrån utmaningar i vår värdekedja, säger Marianne Strindin, hållbarhetschef på Beans in Cup.

 

- Vi har även gjort ett antal förflyttningar med flera interna processer under 2022. En del av arbetet med att minska vårt CO2-utsläpp har inneburit att kartlägga och mäta vår koldioxidbelastning i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet. Vi har satt upp ett antal centrala och lokala aktiviteter, bland annat ett centrallager som ska hjälpa oss att optimera transporter och ge kunderna ett större flexibilitet och utbud. Vi har också arbetat med att förstärka vår arbetsmiljöorganisation med skyddsombud för varje ort, även för orter med få medarbetare, samt startat ett centralt skyddsråd, utöver huvudskyddskommittén. Vi är också stolta över att vi ökar andelen återbrukade maskiner med vårt R3-koncept, säger Johan Åberg, VD på Beans in Cup.

 

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2022 här