Beans in Cup på plats på Sweden Rock!

Beans in Cup är stolta över att även i år vara officiell partner till Sweden Rock Festival. Festivalen pågår mellan 5–8 juni i Sölvesborg.

 

Förra året ökade Beans in Cup synligheten på det publika området, förändringarna i år att vi går från fyra små enheter till två större kaffeenheter, främst för att få en större synlighet.

 

  • - Vi vill synas mer och testar därför att köra på två enheter i år och se vad det ger för effekt. Vi upplevde att vi syntes på området, men alldeles för lite förra året, säger Adam Danielsson från Beans in Cups kontor i Sölvesborg.
  •  

Hållbarhet är en central del av Beans in Cups verksamhet och det syns även under festivalen. I år har vi ersatt våra engångsartiklar med muggar från vår samarbetspartner PlasticFri. Vi erbjuder dessutom möjligheten att köpa flergångsmuggar och termosmuggar med vår logga, för att besökarna inte ska behöva köpa engångsartiklar och kunna återanvända muggarna även efter festivalen. Förra året skänktes överblivet fika till äldreomsorgen i Sölvesborg, något som mottogs med stor uppskattning.

 

Vårt samarbete med Sweden Rock utvecklas ständigt. Grundtanken är att vi ska utvecklas tillsammans. Med kunden i fokus strävar vi efter att skapa en minnesvärd upplevelse. I år har vi tillsammans med Sweden Rock tagit fram en limiterad kaffe- och vattenstation inspirerad av festivalens scener.

 

Nytt för i år är att vi samarbetar med Coffee Cow som kommer att sköta driften på våra kafferyggsäckar. Vi har även utökat vårt samarbete med Rädda Barnen, som nu ensamma ansvarar för driften av våra kaffeenheter, till skillnad från förra året då ansvaret delades med en lokal fotbollsklubb.

 

Festivalen pågår under fyra dagar och för det krävs det enormt mycket förberedelser innan. Planeringen startar redan direkt efter att den föregående festivalen har avslutats. Första leveransen sker 3–4 veckor innan festivalen börjar.

 

  • -Personalen gör ett enastående arbete både innan, under och efter festivalen. Kontoret i Sölvesborg har blivit mycket rutinerad genom åren och även den personal som kommer från andra delar av landet bidrar starkt. All heder åt personalen som arbetar hårt. Logistik och planering är avgörande för att allt ska fungera. Utan vår fantastiska personal skulle festivalen inte vara möjlig att genomföra, avslutar Adam Danielsson.