Vi uppmärksammar världsvattendagen

Den 22 mars är det världsvattendagen. Vi stödjer WaterAid i arbetet för allas rätt till rent vatten. 

I dag saknar 703 miljoner människor tillgång till rent vatten. Varje dag dör nästan 750 barn under 5 år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. 

 

Med rent vatten kan människor ta sig ur fattigdom och skapa klimatanpassade samhällen. När fler människor får tillgång till rent vatten tar vi även ett steg mot att nå mål 6 för de globala målen till 2030.WaterAid jobbar i 30 länder med att nå människor med tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Det görs med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv utifrån lokala förutsättningar. Sedan starten 1981 har WaterAid nått över 28,5 miljoner människor med rent vatten.

 

Läs gärna mer om WaterAids kampanj March for Water som uppmärksammar varför vattenkrisen drabbar kvinnor och flickor hårdast