Vad är Fairtrade kaffe? Vi reder ut alla frågetecken

Vi har i en tidigare artikel redogjort för vad KRAV-märkt kaffe innebär. Nu tänkte vi fortsätta på den inslagna vägen och göra detsamma med så kallat Fairtrade-märkt kaffe. Vi reder bland annat ut vad märkningen innebär och varför du endast bör köpa certifierade produkter.

Fairtrade kaffe – ett schysst val

Att produktionen av kaffe sker på ett schysst och hållbart sätt, d.v.s. med hänsyn till såväl människor som miljö, är en förutsättning för att kaffet ska fortsätta att finnas även i framtiden.

 

Ett av de enklaste och bästa sätten att säkerställa att kaffet framställts på ett hållbart sätt, är att inhandla produkter som har certifierats av tredje part!

 

Fairtrade är ett exempel på en oberoende produktmärkning. Olika märkningar kan ha olika inriktningar och fokusområden. När det kommer till Fairtrade så ligger deras fokus på mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning genom handel.

 

Det uttalade målet med märkningen är att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. Vilket i detta fall mynnar ut till att ge kaffeodlare och anställda i utvecklingsländer en chans att förbättra sin arbets- och levnadsvillkor. Men det handlar också om mycket mer än så!

 

 

 

Långsiktig ekonomisk utveckling

En av de största utmaningarna inom kaffeproduktionen är priset. Eller rättare sagt avsaknaden av pris. Vi västerlänningar har vant oss vid att kunna köpa billigt kaffe, och har därför pressat priserna på marknaden. Resultatet av detta är bl.a. mindre provision till de hårt arbetande odlarna, vilka kämpar lönsamheten.

 

Med hjälp av Fairtrade får dessa odlare bättre ekonomiska förutsättningar. Dels garanterar organisationen ett minimipris till odlarna, samtidigt som de får tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning.

 

Något som i sin tur resulterar i en tryggare försörjning, fler investeringar och bättre lönenivåer för anställda. Med andra ord en långsiktig ekonomisk utveckling som är gynnsam för alla inblandade!

 

Vidareutveckling av lokalsamhället och empowerment

Något som också är unikt för Fairtrade är att odlarna får en extra betalning när de säljer sin vara i form av en premie.

 

Premien används till många olika saker som odlarna har behov av, så som utveckling av lokalsamhällets infrastruktur och barns möjligheter att gå i skola, och att stärka odlarnas organisation och investera i produktivitetsförbättringar, vilket är viktigt för odlarnas möjlighet att möta de utmaningar som följer med ett förändrat klimat.

 

Vilka investeringar som ska göras bestäms gemensamt av odlarna, vilket främjar demokratin, jämställdhet och ickediskriminering.

 

Miljövänlig framställning

Miljö är ytterligare en hörnsten inom Fairtrade. Man ställer stora krav på miljövänlig framställning och den tidigare nämnda premien hjälper oftast odlarna med omställningen till en ekologisk produktion.

 

De miljökrav som ställs på odlarna inkluderar förbud som skadliga bekämpningsmedel, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och mycket mer.

 

Därför bör du välja ett Fairtrade kaffe

Genom att välja ett Fairtrade-märkt kaffe kan du vara säker på att:

 

  • Odlare och deras anställda ges bättre ekonomiska villkor
  • Det delas ut premier som stödjer samhällsutvecklingen
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Ekologisk produktion främjas

 

Att välja ett hållbart kaffe som certifierats av tredje är, som tidigare nämnts, essentiellt för att säkerställa dess existens även i framtiden. Numera är nämligen kaffets ursprung är viktigare än någonsin tidigare.