Beans in Cup och Zoégas satsar på hållbar återvinning i nytt pilotprojekt

Beans in Cup har inlett ett pilotprojekt tillsammans med Zoégas Professional och återvinningsföretaget TMR. Projektet innebär att Zoégas kaffepåsar samlas vid varje servicetillfälle hos Beans in Cups kunder för att sedan omvandlas till nya plastprodukter.

 

Sedan april i år har Beans in Cup samlat in uttjänta mjukplastförpackningar från Zoégas Professional som använts i kaffemaskiner hos kontorskunder. Insamlingen har skett vid varje servicetillfälle av kaffemaskinerna och personal har utbildats för att få förpackningarna så rena som möjligt för vidare hantering.

 

- Vi tar ansvar för en hållbar utveckling i vår verksamhet och tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi cirkulära lösningar. Tillsammans med Zoégas Professional försöker vi nu bidra till att plastförpackningar som används hos våra kunder återvinns och återanvänds, säger Marianne Strindin, hållbarhetschef, Beans in Cup.

 

Se Beans in Cups och Zoégas film om projektet: