Beans in Cup fortsätter sin tillväxt och gör nya förvärv

Beans in Cup stärker sin position ytterligare genom att förvärva två nya företag. Dessa förvärv är Coffee House i Borås samt InCup i Uppsala. Målet med förvärven är att etablera sig som en ännu starkare aktör inom segmentet kaffe på jobbet, mot arbetsplatser hela Sverige. Datum för övertagandet är 1 april 2021.

 

-Det är med stor glädje vi välkomnar dessa båda bolag in i Beans in Cup.  Både Coffee House i Borås och InCup Uppsala är verksamheter som passar mycket väl in i vår strategiska plan att ytterligare förstärka vår närvaro på respektive marknad samt stärka vår totala närvaro i Sverige. Både Coffee House och InCup har en lång och gedigen erfarenhet av branschen och tillsammans med deras driv passar detta in mycket väl i vår verksamhet. Vi välkomnar dem varmt in i vårt företag, säger Johan Åberg, VD på Beans in Cup.

 

-Vi har, sedan Coffee House grundades, haft ambitionen att bli en framträdande aktör som kaffeleverantör till företagen i Västsverige. Nu med Beans in Cup som nya ägare öppnar sig fler marknader och sektorer, som vi tidigare saknat möjlighet att agera inom. Båda bolagen delar samma syn på hur försäljning och service skall bedrivas och att nu få en stark ägare som Beans in Cup är väldigt positivt för oss och alla våra kunder, säger Claes Löthman, tidigare VD på Coffee House i Borås.

 

-Det skall bli oerhört kul och spännande att ta detta steg med Beans in Cup och inkluderas i den nya organisationen. Detta kommer hjälpa oss att både utveckla och utvidga verksamheten så att vi kan möta kunders och marknadens behov ännu bättre. Vi kommer i och med detta att kunna stärka vår position i Uppsala och Roslagen, säger Janne Björkholm, tidigare ägare och VD på InCup.

 

Både Coffee House tidigare VD, Claes Löthman, liksom InCups tidigare ägare och VD, Janne Björkholm, kommer att fortsätta sitt arbete inom koncernen.