Hur länge håller kaffebönor?

Kaffe är en färskvara som helst ska användas så snabbt efter rostning som möjligt. Men hur länge håller egentligen kaffebönor? Och hur förvarar man dem på bästa sätt? I denna artikel reder vi ut alla frågetecken.

 

Därför bör kaffet konsumeras snarast möjligt

Först och främst hade vi tänkt reda ut för varför kaffe egentligen ska användas så snart efter rostning som möjligt. Framförallt är det på grund av smaken, vilken är som bäst ett par dagar efter att bönorna rostats. Därefter minskar den kontinuerligt under de nästkommande veckorna.

 

För att vara säker på att du får ett kaffe med bästa möjliga smak, bör du alltså se till att använda bönorna snarast möjligt. Även om det inte går att förhindra smakminskningen, vilken beror på kaffets stelningsprocess, är det möjligt att hålla bönorna färska lite längre med hjälp av rätt förvaring.

 

Hur förvarar man hela kaffebönor bäst?

Allra bäst förvaras hela kaffebönor i sin obrutna originalförpackning. Har du väl brutit förpackningen finns det däremot en handfull faktorer som är av största vikt för att uppnå bästa möjliga förvaring. Dessa inkluderar:

  • Att kaffet inte utsätts för syre (åtminstone så lite som möjligt)
  • Att kaffet inte utsätts för några temperaturförändringar
  • Att kaffet inte exponeras för ljus

 

Bönorna bör fortsätta förvaras i sin originalförpackning efter att den brutits, men se till att den förseglas väl. Ett bra tips för att lyckas med detta är att förvara dem i en burk eller behållare av något slag (men de bör inte tas ur sin originalförpackning). Gärna en som inte är genomskinlig.

 

Därutöver ska bönorna förvaras på en mörk och sval plats där de inte utsätts för temperaturförändringar. Utifrån dessa kriterier brukar skafferiet vara den optimala platsen att förvara dina väl förseglade kaffebönor.  

 

Malet kaffe – ännu känsligare

Malet kaffe är ännu känsligare än hela kaffebönor. Det är därför extra viktigt att tänka på hur du förvarar färdigmalet kaffe. Även här är principerna desamma – undvik exponering av syre, temperaturförändringar och ljus.

 

Var noga med att inte blanda i mer luft i den vakuumförpackade förpackningen. Behåll kaffet i sin originalförpackning och placera den sedan i en väl förseglad burk, vilken ställs på en mörk och sval plats. Allra helst i skafferiet.

 

Så, hur länge håller sig kaffebönorna färska?

Hur länge kaffebönorna håller sig färska beror på hur de förvaras och vem du frågar. Bönor som förvaras på fel sätt, d.v.s. utsatta för luft, temperaturförändringar och ljus, håller sig endast färska i 30 minuter till ett par timmar, beroende på vem du frågar.

 

Förvaras bönorna däremot på rätt sätt, d.v.s. väl förslutet och utan utsättande för temperaturförändringar och ljus, håller de sig färska i cirka 10–14 dagar. Vad som däremot bör tilläggas är att kaffet inte på något sätt blir dåligt efter att dessa dagar har passerat. Det tappar helt enkelt bara sin optimala smak.