Välmående medarbetare ökar lönsamheten

Av Beans in Cup

Valmaende-medarbetare-okar-lonsamheten-Bic

”Hos Virgin kommer kunden inte först. Våra anställda kommer först. Om du tar hand om dina anställda så kommer de att ta hand om kunderna.”  

Orden är entreprenören och Virgingrundaren Richard Bransons.

Kanske används citatet så flitigt för att det fångar en enkel men viktig sanning: medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb. Men även om många håller med Richard ser verkligheten annorlunda ut. 

Stress och konkurrens ökar när mer ska göras på allt kortare tid och av allt färre - dessutom i en alltmer föränderlig, svårförutsägbar omgivning. Trots det fokuserar arbetsmiljöarbete fortfarande på att förebygga olycksfall och ohälsa. Personalens välmående får i praktiken sällan får den prioritet det förtjänar, trots att det är mer aktuellt än någonsin. Men kanske kan fakta ändra på det. Forskning visar nämligen ett klart samband mellan välmående och lönsamhet.

Välmående är lönsamt

I en studie kombinerar Brillant data från 155 000 svenska medarbetarenkäter från 55 organisationer med finansiella nyckeltal från Bisnode 2020. Resultatet visar ett tydligt samband mellan hur personalen trivdes och organisationens lönsamhet mätt i avkastning på totalt kapital. 

Sammantaget har organisationer med en bra arbetsmiljö i genomsnitt 14 procent högre lönsamhet än organisationer med dålig arbetsmiljö. 

Så ökar du välmåendet på jobbet

Så vad påverkar lönsamheten mest enligt Brilliants studie? 

Ledningsgruppens kommunikation. Företag där ledningsgrupper ansågs kommunicera väl med medarbetarna var 18 procent mer lönsamma än företag med dålig kommunikation.

Förtroende för ledningen. När medarbetarna hade starkt förtroende för ledningen var företaget 16 procent lönsammare än om det inte fanns förtroende för ledningen.

Möjlighet till utveckling. Organisationer som satsade på medarbetarnas utveckling var mer lönsamma.

Öppenhet och påverkan. När medarbetarna hade goda förutsättningar att utföra sitt jobb, kunde framföra sina åsikter och påverka sin situation var företaget mer lönsamt.

Stressfri arbetsmiljö. Arbetsplatser med låg stressnivå och möjlighet till återhämtning var mer framgångsrika. Tips för hur du hanterar stressen på din arbetsplats kan du läsa om här.

Gott samarbete. Organisationer med en stark samarbetskultur var lönsammare än om de präglades av konflikter. 

Lojalitet. Organisationer med lojala medarbetare som verkade som företagets ambassadörer - till exempel genom att rekommendera dem som arbetsgivare - var mer lönsamma. 

Bild: Stress och lönsamhet (källa: Brilliant Future)

Det här kanske är tillräckligt att ta tag i den närmsta tiden, men det finns förstås fler må-bra-faktorer att jobba med. 

Enligt American Psychological Association (APA) är medarbetare som känner sig sedda och uppskattade av sin chef 60 procent mer engagerade, dvs motiverade att göra sitt allra bästa för sin arbetsgivare. En global studie från 2015 av Aon Hewitt kopplade 5 procent högre medarbetarengagemang till 3 procent tillväxt året därpå.

En trygg arbetsmiljö är också värt att nämna, och då menar vi inte fri från olyckor utan känslomässigt trygg – till exempel att inte behöva vara rädd för att göra fel, eller för att bli illa behandlad. Professor Amy Edmonson vid Harvard Business School menar i sitt TedX Talk Building a psychologically safe workplace att det är först när medarbetarna känner sig trygga som vi kan skapa värde på riktigt och lösa konflikter konstruktivt.

De mest framgångsrika företagen ser misslyckanden som en del av lärande och utveckling. Amy nämner tre saker en chef kan göra:  

1. Var tydlig med att allas idéer och bidrag är viktiga. I vår osäkra tillvaro är det ingen som har facit eller vet hur framtiden kommer se ut.

2. Visa din egen sårbarhet. Våga göra misstag och se det som tillfällen att lära sig. Säg saker som ”jag kanske missar ­någonting här, fyll gärna på”.

3. Visa nyfikenhet. Föregå med gott exempel genom att vara intresserad och ställa många frågor.

Men vänta, den fysiska arbetsmiljön då? kanske du undrar.

Att arbetsmiljön har betydelse för välbefinnandet är det inget tvivel om. Vilken miljö som är bäst är personligt och beror inte minst på vilka uppgifter som ska utföras. Många föredrar en ostörd arbetsplats som gör det lättare att fokusera. Samtidigt medför det allt vanligare distansarbetet en ny utmaning för medarbetarnas välmående. Enligt en undersökning av DN/Ipsos 2020 anser 51 procent att det mest negativa är ensamheten och avsaknaden av kollegor, och i åldern 30-59 år är det 55-56 procent.

Det har med andra ord blivit extra viktigt för arbetsgivarna att få alla att känna sig inkluderade. 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dina medarbetare att må bra - och få njuta av det godaste kaffet? Hör av dig till oss


New call-to-action

Källor:

Brilliant Future ("Ny studie: när vi mår bra på jobbet ökar lönsamheten")

Towers Watson, “O.C. Tanner 2008 Global Recognition Study” of 10,000 individual workers in 13 countries 

Psychologically Healthy Workplace Program, “American Psychology Association Harrison Interactive,” Workplace Survey

DN Ekonomi ("Svenskarna känner sig ensamma under distansarbetet")