Prishöjning 1 oktober 2021

Vi står inför en stor utmaning då världsmarknadspriset på kaffe ökat med 49% sedan början av året. Nu höjer Zoégas sina priser.

Erbjudande i samband med prisjustering av Zoégas

Vi står inför en stor utmaning då världsmarknadspriset på Kaffe ökat med 49% sedan början av året. Frost i Brasilien, en större efterfrågan av kaffe från nya delar av världen (Kina och Indien), samtidigt som pandemin gjort det svårare att skörda, behandla och frakta råvaror över världen, är det som ligger till grund för detta.

Det här sammantaget har lett till att våra leverantörer har sett drastiskt ökade omkostnader och dom har blivit tvingade att avisera om att höja sina priser.

Vi gjorde en första prisjustering den 15 augusti men måste nu göra ytterligare en justering. Våra leverantörer gör sitt bästa i att absorbera den kraftiga prisutvecklingen till ett minimum och det gör att vi kan hålla ökningen låg sett till den faktiska ökningen som vi just nu ser på marknaden.

Fr.o.m. den 1 oktober höjer vi priset på Nestlés produkter från Zoégas med 9:50/kg beroende på ökade råkaffepriser, detta gäller på samtliga produkter oavsett certifiering.

Vi erbjuder nu våra kunder en veckas respit och låter er inhandla kaffe till de gamla priserna fram till och med 8 oktober. Så passa på att fyll på lagren in för hösten nu.