Vår hållbarhetsstrategi

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling i vår egen verksamhet och fokusera på att förbättra livsvillkoren inom våra värdekedjor. Vi arbetar för en positiv utveckling för människor, klimat och natur.

Strategi för att nå våra mål utifrån våra fokusområden

  • Arbeta systematiskt med en hållbar värdekedja med höga etiska normer
  • Utveckla cirkulära lösningar tillsammans med våra samarbetspartners
  • Säkerställa sunda, jämställda arbetsplatser och medarbetare med god hälsa
  • Engagera oss i hållbarhetsfrågor och aktiviteter i det lokala samhället