Hållbarhet

Vår hållbarhetsstrategi

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling i vår egen verksamhet och fokuserar på att förbättra livsvillkoren inom våra värdekedjor. Vi arbetar för en positiv utveckling för människor, klimat och natur.

ny_webb_hållbarhet_strategi

Människor

Ikon_Manniskor

Så arbetar vi med vårt fokusområde

– Vi har policy för mänskliga rättigheter och vidareförmedlar krav på våra leverantörer.

– Vi har en barnrättspolicy med möjlighet för våra medarbetare att få gå kortare utbildningar på arbetstid och rätt till tjänstledigt för att engagera sig i krisområden.

– För medarbetare i vår värdekedja är tillgång på rent vatten kopplat till jämställdhet, mänskliga rättigheter och möjlighet att odla. Sedan 22 mars 2023 stödjer vi Wateraid som arbetar med att stärka lokala samhällen och påverka beslutsfattare för långsiktiga förändringar.

Klimat

Ikon_Klimat

Så arbetar vi med vårt fokusområde

– Vi har en utbytesplan för fossila fordon mot eldrivna fordon för att minska klimatpåverkan.

–  Efter avtalsslut återbrukar vår partner Eco3 maskiner med professionella processer, fabriksrenoverade och godkända delar. Vi kallar vår återbrukstjänst för R3.

– Tillsammans med Eco3 och BWT återvinns uttjänta vattenfilter till kaffemaskiner för att sedan återanvändas i nya filter. Enbart 1% är restavfall som ej är återvinningsbart.

 

Natur

Ikon_Natur

– Vi har en Svanenmärkt kaffetjänst som innebär att både vi och produkterna kontrolleras noggrant utifrån olika miljöfaktorer.

– Med certifieringar som Rainforest Alliance/UTZ, Fairtrade och EU-ekologiskt bidrar både vi och ni som kunder till att kaffe, te och kakao odlas och produceras utan skadliga kemikalier.

– Hösten 2023 gick vi över till 100% certifierat kaffe, te, kakao, mjölk och socker.