_DSC0595

Svanenmärkt kaffetjänst

Vi erbjuder en Svanenmärkt kaffetjänst på jobbet

Beans in Cup är ett av få företag i Sverige som är godkänd för en Svanenmärkt kaffetjänst! Visionen är att kunna erbjuda våra kunder en kaffetjänst som gör gott i alla led.

Vi valde Svanen för att det är en av världens tuffaste miljömärkningar. Att bara ta hänsyn till en enda miljöaspekt är knepigt nog. Men Svanen ställer krav på alla relevanta delar, från resurseffektivitet och kemikalier till klimat och biologisk mångfald – under produktens hela liv. För oss är det viktigt med en miljömärkning som gör det enkelt för dig att göra ett medvetet val när du väljer fikalösning.

Vill du veta mer om vår Svanenmärkta kaffetjänst?

Kontakta oss här
Svanen instagram-2

Vad innebär en Svanenmärkt kaffetjänst?

Som kund kan du välja en Svanenmärkt kaffetjänst på jobbet. Det innebär att hela din kaffelösning och produkterna du köper av oss är godkända av Svanen. Vårt breda sortiment av certifierade produkter och engångsartiklar ger oss möjlighet att erbjuda ett gott svanenmärkt fika på jobbet.

Det som ingår i Svanenmärkt kaffetjänst är en kaffemaskin godkänd av Svanen och certifierade produkter vilket innefattar både kaffe och ingredienser som te, choklad, mjölk och socker. Våra servicetekniker är godkända för Sparsam körning och använder endast godkända rengöringsmedel.

Svanen har en gräns för hur mycket energi som kaffemaskinen får använda i drift och i automatiskt energisparläge. Kraven omfattar även installation och underhåll.

Krav för en svanenmärkt kaffetjänst

En svanenmärkt kaffetjänst innebär:

 • Ekologiskt och rättvisemärkt sortiment
 • Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, choklad, te och socker
 • Ekologisk mjölk
 • Hälsokrav på kaffemaskinen

Hårda krav på plast och metall som kommer i kontakt med kaffet och andra livsmedel som används i maskinen:

 • Inga ämnen som anses hormonstörande, cancerogena eller reproduktionsstörande får användas.
 • Tenn, kadmium, krom VI och kvicksilver får inte ingå.
 • Flamskyddsmedel, mjukgörare som ftalater, halogenerade organiska föreningar är förbjudna.
 • Kaffemaskinen får inte tillföra mer än 0,005 mg bly/kg vatten och kontrolleras av oberoende tredje part.

Mer energieffektiva kaffemaskiner

Våra kaffemaskiner som har klarat Svanens kriterier för energieffektivitet: Revolution, EVOlution, Solution, Lua och ZIA 18.224 CoExXL.

 

Krav på engångsartiklar

Engångsmuggar ska klara Svanens krav för engångsartiklar.

Krav på Beans in Cup

 • Fordon som används ska ha miljöklass Euro 5 eller 6.
 • Alla som arbetar med tjänsten ska ha utbildning i Sparsam körning (ecodriving).
 • Rengöringsprodukter godkända av Svanen.
 • Inga kemikalier får användas som är klassade som miljö-eller hälsofarliga, cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande

Att Svana gör skillnad

Vi hoppas att många arbetsplatser och kontor väljer Svanenmärkta kaffetjänster. Då kommer fler att dricka kaffe, te och choklad märkta med ekologiska och sociala hållbarhetsmärkningar.