Lär känna våra R3-maskiner

R3 är en återbrukstjänst som minskar klimatpåverkan och bidrar till förbättrade livsvillkor. Återbrukade kaffemaskiner spelar en central roll i Beans in Cups omställningsarbete mot ett bättre resursanvändande och en längre livscykel.

R3 - reuse, reduce, recycle

R3 - reuse, reduce, recycle

Hos en R3-maskin förlängs livstiden genom en fabriksåterställning och uppdatering till den senaste mjukvaran. Efter en renovering och uppdatering som följer ett noga utarbetat renoveringsprotokoll håller maskinen samma höga kvalitet som en ny maskin. Skillnaden är att en återbrukad R3-maskin minskar klimatpåverkan samtidigt som den fortsätter leverera det godaste kaffet på din arbetsplats. På så sätt behöver du inte kompromissa varken med hållbarhet eller smakupplevelse.

R3-maskiner – så fungerar det steg för steg

  • En kaffemaskin som har använts av Beans in Cups kunder skickas till vår samarbetspartner Eco3 i Arvika.
  • Återtillverkning av maskin sker med fabriksrenoverade och godkända delar.
  • Professionell kvalitetssäkring och smakoptimering genomförs.
  • R3-maskinen är redo att installeras hos en kund. Med certifierade produkter och regelbunden service kan R3-tjänsten bli en del av kundens hållbarhetsarbete.
  • En klimatberäkning för varje R3-modell ingår. Den omfattar CO2-besparing av det återanvända materialet för varje modell.

R3 – reuse, reduce, recycle