Nytt år, nya hållbarhetsmål!

Av Beans in Cup

Certifieringsprocess

Nytt år, nya hållbarhetsmål!

Vi på Beans in Cup är både laddade och stolta över att vi den 13 januari inleder certifieringsprocessen mot att bli en FR2000-certifierad verksamhet. Vår förhoppning och målsättning är att vi ska ha klarat certifieringen och erhållit paraplycertifikatet senast i mars.  

Vi har valt att certifiera oss i enlighet med standarden FR2000.

Ledningssystemet och standaren är strategiskt utvalt av oss genom att vi med detta certifierar hela fem verksamhetsområden, nämligen:

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • Brandskydd
  • Kompetens

Ledningssystemet berör hela verksamheten, det vill säga alla orter där vi är verksamma och samtliga medarbetare. Det betyder att alla ska vara insatta i ledningssystemets olika områden, inneha den kunskap som behövs för att medverka till att upprättade mål nås, att ingen onödig miljöpåverkan sker och att våra kunder hanteras enligt fastställda riktlinjer och rutiner. Samtliga ska ha kännedom om verksamhetens policyer, mål och handlingsplaner. Lednings-systemet är dessutom ett strategiskt viktigt verktyg vid exempelvis upphandlingar.

En annan nyhet vi är glada att kunna presentera är att vi under kvartal 1 kommer få klart vår första hållbarhetsredovisning. Det är en rapport som klargör vad vi gjort och gör för att ta ansvar och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, bland annat inom miljö och socialt ansvarstagande. Redovisningen kommer att publiceras både på vår hemsida och intranät så att alla kan informera sig.

Avslutningsvis summerar vi med att säga att året 2020 kommer handla mycket om att agera, för att integrera hållbarhet i våra verksamhets-processer, och kanske viktigast av allt - säkerställa så att alla våra kunder och medarbetare känner till vad Beans in Cups kärnvärde Hållbarhet betyder i praktiken. Med andra ord, vi har alla att se fram emot ett intensivt och lärorikt hållbarhetsår!