Människor

Så arbetar vi med vårt fokusområde

 

– Vi har policy för mänskliga rättigheter och
vidareförmedlar krav på våra leverantörer.

– Vi har en barnrättspolicy med möjlighet för våra medarbetare att få gå kortare utbildningar på arbetstid och rätt till tjänstledigt för att engagera sig i krisområden.

– För medarbetare i vår värdekedja är tillgång på rent vatten kopplat till jämställdhet, mänskliga rättigheter och möjlighet att odla. Sedan 22 mars 2023 stödjer vi Wateraid som arbetar med att stärka lokala samhällen och påverka beslutsfattare för långsiktiga förändringar.