Hållbarhet

En kopp kaffe från våra maskiner ska inte bara smaka gott, den ska också bidra till en positiv utveckling för både människor och miljö

Världen förändras inte på en kafferast

Beans in Cup strävar efter att kunna erbjuda det godaste kaffet på jobbet med minsta möjliga klimatpåverkan. Kaffet ska både smaka gott och produceras och levereras på ett hållbart sätt. Våra kaffemaskiner och fordon står för en stor del av vår klimatpåverkan. Samtidigt är våra kaffemaskiner och transporter en viktig del av vår förmåga att ge våra kunder gott kaffe på jobbet. Vår lösning är därför att köpa in så miljösmarta bilar som möjligt och att erbjuda våra kunder en Svanenmärkt kaffetjänst, Gröna maskiner och miljömärkningen ’Vårt val’ i vår Kundportal.  Här nedan kan du läsa mera om vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning

Ladda gärna ner Beans in Cups hållbarhetsredovisning 2021, där vi visar vad vi uppnått i vårt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Den innehåller till exempel relevant information för att påvisa konsekvenserna av vår verksamhet och hur den påverkar vår omvärld, bland annat inom områden som miljö, sociala och personalrelaterade frågor och mänskliga rättigheter. Den innehåller även information om de aktiviteter vi arbetar med för att påverka vårt fotavtryck och nå ett bättre resultat.

Här kan du ladda ner hållbarhetsredovisningen.

Hållbar Kundportal

Hållbar Kundportal

För Beans in Cup är det viktigt att göra det vi kan för att bidra till en hållbar utveckling och framtid. Vi är medvetna om vår påverkan på miljö och omgivning och anstränger oss därför extra för att hitta ett så etiskt, miljömässigt och kvalitativt sortiment som möjligt.

Som ett led i att ta ansvar och skapa förändring vill vi göra det enkelt för våra kunder att välja produkter som är bra för odlare, arbetare och kund. Det gör vi genom att ge en del av våra produkter märkningen ´Vårt val´. Dessa produkter tar på olika sätt extra hänsyn till människa, ekonomi, miljö och kvalitet.

Kunder som väljer ´Vårt val´ bidrar med extra hänsyn till:

  • Mindre miljöfarliga utsläpp
  • Bättre villkor för odlare och arbetare
  • Effektivare resursanvändning
  • Hållbarare leverantörskedjor

… och mycket, mycket mer!

Certifieringar

Vi har ett brett sortiment av miljö- och rättvisemärkta produkter som gör att du som kund kan vara med och påverka. Nedan kan du läsa lite om de olika certifieringar vi erbjuder på våra produkter.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas fram i samarbete med SAN, Sustainable Agriculture Network.
UTZ

UTZ

UTZ Certified är en tredjepartscertifiering som står för att produkten har odlats på ett hållbart sätt och att arbetsförhållanden för odlarna förbättras. Certifieringen ska stärka producenternas ställning på marknaden samtidigt som tillverkningen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. UTZ är den största certifieringen för kaffe, kakao och te i världen.
Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets-och levnadsvillkor. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Svanenmärkt kaffetjänst på jobbet

Välj en fikalösning till jobbet som tar ansvar hela vägen.

Svanenmärkt kaffetjänst på jobbet

Beans in Cup är ett av få företag i Sverige som är godkänd för en Svanenmärkt kaffetjänst! Visionen är att kunna erbjuda våra kunder en Svanenmärkt  kaffetjänst i alla led. En Svanenmärkt kaffetjänst innebär att hela din kaffelösning och produkterna du köper av oss är godkända av Svanen.

Certifierade enligt FR2000

Certifierade enligt FR2000

Ledningssystemet är ett viktigt verktyg för vårt hållbarhetsarbete. Genom vårt ledningssystem driver vi ett aktivt förändrings- och förbättringsarbete som hjälper oss att hålla ett tydligt fokus på kvalité, miljö och klimat, hälsa och en effektivare kontroll och uppföljning. Det är således en mycket viktig del i både affärsnyttan och internt, då det hjälper till att effektivisera och jobba mot samma mål. Dessutom ställer allt fler kunder och intressenter krav på ett aktivt kvalitets- och miljöarbete.

Våren 2020 certifierades hela vår verksamhet enligt ledningssystemet FR2000. FR2000 är reviderat för att säkra följsamhet mot kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.

 

Vill ditt företag göra lite mer och samtidigt dricka gott kaffe på jobbet?