Hållbarhet

En kopp kaffe från våra maskiner ska inte bara smaka gott, den ska också bidra till en positiv utveckling för både människor och miljö

Världen förändras inte på en kafferast

Beans in Cup strävar efter att kunna erbjuda det godaste kaffet på jobbet med minsta möjliga klimatpåverkan. Kaffet ska både smaka gott och produceras och levereras på ett hållbart sätt.

Våra kaffemaskiner och fordon står för en stor del av vår klimatpåverkan. Samtidigt är våra kaffemaskiner och transporterna en viktig del av vår förmåga att ge våra kunder gott kaffe på jobbet.

Vår lösning är därför att köpa in så miljösmarta bilar som möjligt och att erbjuda våra kunder förnybar el i sina kaffemaskiner. För alla växthusgasutsläpp vi inte lyckas eliminera, väljer vi att klimatkompensera vår våra utsläpp.

Förnybar el i våra kunders kaffemaskiner

Ett steg för att minska vår klimatpåverkan är att vi erbjuder förnybar el i alla kunders kaffemaskiner. Det betyder att alla kaffemaskiner du köper från oss drivs av förnybar el, vilket innebär att din elförbrukning inte släpper ut några växthusgasutsläpp.

Baserat på elförbrukningen i våra kunders kaffemaskiner köper vi in certifikat som garanterar 100 procent förnybar och el märkt med Bra Miljöval till alla kunder. Bra Miljöval-märkningen innebär att det ställs tuffa krav på att elen producerats med hänsyn till människor, djur och natur. Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning på el. Genom att vi tillhandahåller el märkt med Bra Miljöval via GodEl i samtliga maskiner kan våra kunder brygga sitt kaffe med lägre klimatpåverkan samtidigt som det bidrar till energieffektiviseringar och minskad miljöpåverkan.

Här kan du läsa mer om Bra Miljöval hos Naturskyddsföreningen.

Gör ett hållbart val av kaffe

Många av våra kunder efterfrågar produkter som både smakar gott och som bidrar till en minskad miljöpåverkan och bättre villkor för producenterna. Valmöjligheterna inom certifierade produkter ökar snabbt och det finns inte längre någon motsättning mellan gott och certifierat kaffe. Vi gör det lättare för våra kunder att göra hållbara val genom att erbjuda certifierat.

Certifieringar

Vi har ett brett sortiment av miljö- och rättvisemärkta produkter som gör att du som kund kan vara med och påverka. Nedan kan du läsa lite om de olika certifieringar vi erbjuder på våra produkter.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas fram i samarbete med SAN, Sustainable Agriculture Network.

UTZ

UTZ Certified är en tredjepartscertifiering som står för att produkten har odlats på ett hållbart sätt och att arbetsförhållanden för odlarna förbättras. Certifieringen ska stärka producenternas ställning på marknaden samtidigt som tillverkningen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. UTZ är den största certifieringen för kaffe, kakao och te i världen.

KRAV

KRAV är en miljömärkning som garanterar att produkten är ekologiskt producerad. KRAV står för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. All KRAV-certifierad verksamhet kontrolleras minst en gång per år.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets-och levnadsvillkor. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

EU-ekologiskt

Ekologiskt EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på färdigförpackade ekologiska livsmedel. Märkningen är en garanti för att varorna är producerade helt i linje med EU:s förordning för ekologisk produktion. EU- kommissionen är kontrollorgan.

Vi planterar träd!

För 2016 motsvarade vår klimatkompensation plantering av ca 200 nya träd.

Vi planterar träd!

För alla växthusgasutsläpp vi inte lyckas eliminera, väljer vi att klimatkompensera för våra utsläpp. Klimatkompensationen sker genom ett certifierat projekt för nyplantering av träd i kafferegionen Chiapas i södra Mexiko. Syftet är både att beskoga skövlade områden och att utbilda de lokala bönderna så att skogsbruket blir långsiktigt hållbart.

Resultatet av att vi klimatkompenserar är att lika mycket utsläpp av växthusgaser som skapas i vår verksamhet tas upp av de träd som vi planterar. Dessutom används just de här träden till att skugga kaffeplantage – en funktion som är viktig för att kaffeplantor ska kunna växa bra och ge oss det kaffe vi älskar!

92 procent av Beans in Cups kunder anser det är viktigt att deras leverantör har ett ansvarsfullt miljöarbete*

*enligt Beans in Cups kundundersökning 2017

Vi är ISO-certifierade

Sedan 2012 är vi certifierade enligt ISO 14001. Under 2017, som den första kaffeleverantören i branschen uppgraderade vi vårt miljöledningssystem till den senaste versionen ISO14001:2015. ISO är en internationell standard som visar att Beans in Cup arbetar med miljöfrågor på ett effektivt och strukturerat sätt. För att ett miljöledningssystem ska få ha kvar sin certifiering måste ett antal krav kontinuerligt uppfyllas och granskas av en tredje part minst en gång om året. Det hjälper och inspirerar oss på Beans in Cup att utveckla vårt hållbara engagemang ytterligare.

Vill du som kund bidra till mer?

Vi erbjuder möjligheter för dig som vill ta hållbarhetsarbetet ännu längre. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.