Vår VD ger en inblick kring Beans in Cup och hållbarhet

Av Beans in Cup

VD Johan Åberg

Hållbarhet påverkar alla delar av vår verksamhet och hela värdekedjan är viktig, från odling och produktion av kaffe, maskiner och transporter till att våra kunder ska kunna dricka ett gott kaffe på jobbet. Här berättar vår VD, Johan Åberg, mer om vårt hållbarhetstänk.

Varför är hållbarhet så viktigt för Beans in Cup?

- För oss handlar det om att skapa ett varumärke och en affärsmodell som är hållbar och som inte skadar människor och miljö. Vi vill skapa trygghet för våra kunder och visa att vi tar fullt ansvar för både vår verksamhet och våra produkter. Det är i sig en tillräcklig drivkraft, men vi ser även att det ger oss fördelar i vår affär.

Hur har er tydliga hållbarhetsstrategi påverkat utvecklingen av bolaget?

- Vi har förstås mer kvar att göra, inte minst att involvera alla medarbetare i högre grad. Vår tydliga hållbarhetsstrategi gör att vi verkligen kan hålla våra kundlöften. Vårt ledningssystem hjälper oss att skapa enhetlighet över hela landet. Att välja samarbeten med viktiga aktörer inom hållbarhet som till exempel Svanen och Fairtrade, och andra som arbetar med certifiering, hjälper oss att arbeta med rätt frågor. Faktum är att den här kunskapen också gör att vi blivit ännu bättre på att uppmärksamma kundernas behov. Hållbarhetsarbetet har gett oss en känsla av att man ännu tydligare kan stå för sin produkt och sitt företag. Det vi faktiskt har gjort skapar stolthet internt som i sin tur bidrar till att vårt företag blir ännu mer attraktivt att jobba i.

Vilket råd skulle du ge till andra företag som inte kommit lika långt som ni?

- Hållbarhet är inte alltid lätt. Det är komplexa frågor och diskussionerna internt är nödvändiga och besluten behöver vara transparenta. Det går inte att göra allt på en gång. Hållbarhet är affärskritiskt och börja fundera över vad ni kan göra annorlunda i er affär. Involvera medarbetarna i både frågorna och i de aktiviteter ni genomför. Sätt hellre upp få målbilder som ni gör bra, än att arbeta halvdant med flera. Var tydliga med att det bara är början.