Svanenmärkt kaffetjänst på jobbet

Av Beans in Cup

 

Att svana gör skillnad! Svana din kaffetjänst på jobbet.

Fika på jobbet

Beans in Cup är ett av få företag i Sverige som är godkänd för en Svanenmärkt kaffetjänst! Visionen är att kunna erbjuda våra kunder en hållbar kaffetjänst i alla led.

Som kund kan du välja en Svanenmärkt kaffetjänst på jobbet. Det innebär att hela din kaffelösning och produkterna du köper av oss är godkända av Svanen. Vårt breda sortiment av certifierade produkter och engångsartiklar ger oss möjlighet att erbjuda ett gott miljömärkt fika på jobbet.

Svanenmärkt kaffetjänst på jobbet

Vad innebär en Svanenmärkt kaffetjänst?

Det som ingår i Svanenmärkt kaffetjänst är en kaffemaskin godkänd av Svanen och certifierade produkter vilket innefattar både kaffe och ingredienser som te, choklad, mjölk och socker. Alla leveranser till dig som kund är miljöanpassad och våra servicetekniker är godkända för Sparsam körning och använder endast godkända rengöringsmedel.

Klimatsmart med en Svanenmärkt kaffetjänst

Svanen har en gräns för hur mycket energi som kaffemaskinen får använda i drift och i automatiskt energisparläge. Kraven omfattar även installation och underhåll.

Vi hoppas att många arbetsplatser och kontor väljer Svanenmärkta kaffetjänster. Då kommer fler att dricka kaffe, te och choklad märkta med ekologiska och sociala hållbarhetsmärkningar.


Fakta och krav för en Svanenmärkt kaffetjänst:

  1. Godkänd kaffemaskin CQube EVO eller EVOlution
  2. Minst 90 % av kaffet ska vara ekologiskt. Te, choklad, mjölk och socker ska även det vara 50 % ekologiskt.
  3. Minst 30 % av kaffet ska vara certifierat enligt en märkning för socialt ansvarstagande (Exempelvis Fairtrade). För te, choklad och socker gäller minst 10 %.
  4. En Svanenmärkt kaffetjänst är även ett bra val för hälsan. Svanen ställer hårda krav på vilka ämnen som får ingå i den plast och metall, som kommer i kontakt med kaffet och de andra livsmedel som används i maskinen. Miljö- och hälsofarliga ämnen som flamskyddsmedel, halogenerade organiska föreningar och mjukgörare som ftalater förbjuds.
  5. Inga rengöringskemikalier som är klassade som miljö-eller hälsofarliga, cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande, får användas.
  6. Eventuella engångsmuggar som levereras ihop med kaffetjänsten ska vara Svanenmärkta eller klara Svanens krav för engångsartiklar för mat.
  7. Kapselmaskiner tillåts ej.

Vill du veta mera? Lämna din e-post samt ort så återkommer vi till dig.